احداث سد تنظیمی سیستان

موقعیت: زابل-استان سیستان و بلوچستان
نوع سرریز: سرریز آزاد بتنی
طول سرریز: 31/5 متر
دبی طراحی: 100متر مکعب در ثانیه
طول حوضچه آرامش: 31/5متر

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/17 | نظرات

علاج بخشی سد انحرافی دز

موقعیت: رودخانه دز – استان خوزستان
طول سرریز آزاد بتنی: طول 394 متر
دبی طراحی: 6000 متر مکعب در ثانیه
ارتفاع سرریز از کف رودخانه: 4  متر
نوع آبگیر: آبگيري از طرفين
- ظرفيت آبگير كانال غربي (157 متر مكعب در ثانيه)
- ظرفيت آبگير كانال شرقي (92 متر مكعب در ثانيه)

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/12 | نظرات

علاج بخشی سد انحرافی فجر احداث سدانحرافی جدید فجر همراه با کانال‌رابط

موقعیت: رامهرمز – استان خوزستان
طول سرریز بتنی آزاد:  65 متر
دبی طراحی: 318متر مکعب در ثانیه
نو ع آبگیر: جانبی
 

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/12 | نظرات

مطالعات آسیب شناسی سد تنظیمی دز

موقعیت: رودخانه دز – استان خوزستان
اهم موضوعات:
- بررسی وضعیت تجهیزات و تاسیسات هیدرومکانیکال و الکتریکال
- بررسی جابجایی، نشست و تخریب سازه
- بررسی نشت در دیواره ها و بدنه سد
- بررسی فرسایش زیر و پایین دست حوضچه آرامش
- بررسی وضعیت تخریب های بدنه مخزن سد

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/12 | نظرات

علاج بخشی سد انحرافی بنه باشت

موقعیت: رودخانه خیر آباد-بهبهان-استان خوزستان
طول سرریز: 263 متر
دبی طراحی: 2000 متر مکعب در ثانیه
- افزايش ارتفاع سرریز حدود 1/40 متر
- احداث مجرای تخليه رسوبات و پلکان ماهی رو
وضعیت: هنوز به مرحله اجرا نرسیده

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/17 | نظرات

علاج بخشی سد انحرافي شهداء بهبهان

موقعیت: رودخانه مارون-بهبهان-استان خوزستان
طول سرریز آزاد بتنی: طول 150 متر
دبی طراحی: 4200 متر مکعب در ثانیه
نوع آبگیر: آبگيري از طرفين
-ظرفيت آبگير ساحل راست (11متر مكعب بر ثانيه)
- ظرفيت آبگير ساحل چپ (12متر مكعب بر ثانيه)

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/17 | نظرات

احداث سد انحرافی ماژین

موقعیت: رودخانه ماژین – استان ایلام
نوع سد: بتن مسلح با سرریز آزاد
طول سرریز: 24 متر
دبی طراحی: 200 متر مکعب در ثانیه
دبی آبگیری: یک متر مکعب در ثانیه

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/17 | نظرات

احداث سد انحرافی روتخت

موقعیت: نیشابور – استان خراسان
طول سرریز آزاد بتنی: 8 متر
دبی طراحی: 40 متر مکعب در ثانیه
ارتفاع سرریز از کف رودخانه: 4 متر
طول حوضچه آرامش: 15 متر
نو ع آبگیر: قائم و اقع در ساحل چپ

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/17 | نظرات

احداث سد انحرافی چنگرک

موقعیت: نیشابور – استان خراسان
طول سرریز آزاد بتنی: 10 متر
دبی طراحی: 50 متر مکعب در ثانیه
ارتفاع سرریز از کف رودخانه: 4/1 متر
طول حوضچه آرامش: 8 متر
نو ع آبگیر: جانبی در سمت چپ مجرای تخلیه

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/17 | نظرات

سد انحرافی زهره

موقعیت: روستای سردشت-استان خوزستان
دبی طراحی: 2550 مترمکعب در ثانیه
نوع سرریز: بتنی آزاد
طول سرریز:  140متر
دبی آبگیری: 3/8 مترمکعب در ثانیه
وضعیت: طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/26 | نظرات

طرح سد تنظیم دبی کرخه

موقعیت: سوسنگرد-استان خوزستان
هدف: تنظیم دبی جهت هوفیل و نیسان
ظرفیت رودخانه هوفل: 650 مترمکعب در ثانیه
ظرفیت رودخانه نیسان: 500مترمکعب در ثانیه
نوع سد: تنظیمی دریچه رادیال
ابعاد و تعداد دریچه: (3/5 x 8/00) 6 متر
وضعیت: طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/26 | نظرات

علاج بخشی دریچه های قطاعی سد مخزنی مارون

موقعیت: رودخانه مارون–استان خوزستان
اهم عملیات:
- دمونتاژ کلیه لاستیک های آب بندی دریچه ها
- تامین و نصب لاستیکهای آب بندی دریچه ها
-سند بلاست کلیه دریچه ها و قطعات وابسته
- رنگ آمیزی کلیه دریچه ها و قطعات وابسته
- انجام تعمیرات عمومی سازه های بتنی

توسط : admin | تاریخ : 1400/08/01 | نظرات