طرح آبیاری دشت سیستان -ایستگاه پمپاژ خط A

موقعیت: زابل- استان سیستان و بلوچستان
- آب مورد نیاز اراضی بخش دوم دشت سیستان از طریق سه لوله خروجی با قطرهای :1600و 1800و 2000 میلیمتر از جنس فولادی و GRP جمعا در طول 69 کیلومتر تامین می شود.
آب مورد نیاز خطوط انتقال از کانال خروجی چاه نیمه چهار، توسط یک کانال آبگیر به حوضچه مکش پمپها و از آنجا توسط 15 دستگاه پمپ با توانهای 200kw ( 5 دستگاه پمپ) تامین می شود.
- ظرفیت دبی پمپاژ حدود 11/4متر مکعب در ثانیه

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/26 | نظرات

طرح آبیاری دشت سیستان -ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال خط B

موقعیت: زابل- استان سیستان و بلوچستان
- آب مورد نیاز اراضی بخش اول دشت سیستان از طریق سه لوله به قطرهای 2000 و 1800و 1400 میلیمتر از جنس فولادی، GRP و Biaxial جمعا در طول 78 کیلومتر تامین می شود.
- آب مورد نیاز خطوط انتقال از چاه نیمه شماره یک، توسط کانال آبگیر به حوضچه مکش پمپ ها و از آنجا توسط 20 دستگاه پمپ با توان های kw 900 (10 دستگاه پمپ) و kw630 (10دستگاه) در مدارهای سه گانه به طور موازی تامین می شود.
- ظرفیت دبی پمپاژ 14/2مترمکعب در ثانیه

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/27 | نظرات

هندیجان -ايستگاه پمپاژ زهكش RMD

موقعیت: هندیجان-استان خوزستان
- ظرفیت ايستگاه پمپاژ زهكش RMD ، 12 متر مكعب در ثانيه.
- چاله مكش داراي 12 دهانه و هر دهنه  به  عرض 1/5 متر
- رقوم كف چاله  مكش 8/0- متر و
رقوم  بالاي آن كه محل استقرار ستون تخليه  پمپ ها 3/9 متر

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/27 | نظرات

ایستگاه های پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار بنه باشت

موقعیت: بهبهان- استان خوزستان
به منظور تامین فشار مورد نیاز سیستم آبیاری تحت فشار بنه باشت در ابتدای هر بلوک آبیاری یک ایستگاه پمپاژ پیش بینی شده است.
در مجموع 14 ایستگاه پمپاژ با ارتفاع 50 متر در نظر گرفته شده که ظرفیت آن ها از 156 تا 310 لیتر در ثانیه متغیر است.

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/28 | نظرات

احداث ایستگاه های پمپاژ شبکه فرعی فجر رامهرمز

موقعیت: رامهرمز-استان خوزستان
به منظور تامین فشار مورد نیاز سیستم آبیاری در ابتدای هر بلوک آبیاری یک ایستگاه پمپاژ پیش بینی شده است..
در مجموع 4 ایستگاه پمپاژ با ارتفاع 50 متر در نظر گرفته شده که ظرفیت آن ها از 122تا 213 لیتر در ثانیه متغیر است.

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/28 | نظرات
موقعیت: روستای لاسبید-بهبهان- استان خوزستان
- احداث ایستگاه پمپاژ و تاسیسات برقی و  کنترلی ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 1000 لیتر در ثانیه
- اجرای محوطه سازی ، فنس کشی و پارکینگ محدوده ایستگاه پمپاژ
-اجرای سرریز جانبی حوضچه ایستگاه
اجرای کانال زهکش بطول 490 متر با سازه های وابسته
-اجرای حوضچه شیر قطع و وصل ورودی 900 میلیمتر

احداث بند انحرافی شادمیهن

موقعیت: رودخانه فرحرود-فیروزکوه-استان تهران
نوع سد: بتنی آزاد
طول سرریز: 12متر
دبی طراحی: 35 متر مکعب در ثانیه
نوع آبگیر: آبگيرياز طرفین
- ظرفيت آبگير چپ (400 لیتر در ثانیه)
- ظرفيت آبگير راست (100 لیتر در ثانیه)

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/28 | نظرات

احداث بند انحرافی اغشت

موقعیت: رودخانه اغشت-کرج-استان البرز
نوع سد: بتنی آزاد با آبگیر قائم
طول سرریز: 11 متر
دبی طراحی: 54 متر مکعب در ثانیه
دبی آبگیر: 500 لیتر در ثانیه
نوع آبگیر: آبگيري قائم

توسط : admin | تاریخ : 1400/07/28 | نظرات

احداث تاسیسات آبگیر خیرآباد

موقعیت: رودخانه خیرآباد-بهبهان –استان خوزستان
طول سرریز: 280متر (100 متر بنائی با سنگ و سیمان و 180 متر بصورت خاک سیمان )
دبی طراحی: 5300 مترمکعب در ثانیه
دبی آبگیر:  1/1متر مکعب در ثانیه
-دریچه کنترل آبگیر 1*1/5 متر مجهز به شبکه آشغالگیر
- تراز تاج سرریز از 172 متر تا 173/7 متر

توسط : admin | تاریخ : 1400/08/01 | نظرات

احياء زهكش هاي برم هاي جناح راست سد مسجدسليمان

موقعیت: رودخانه کارون–استان خوزستان
اهم عملیات:
- اجرای زهکش در تکیه گاه های سد
- انجام تعمیرات عمومی سازه های بتنی

توسط : admin | تاریخ : 1400/08/01 | نظرات