منصور نوعی

سمت: مدیرعامل

تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان سال 1355 از دانشگاه تبریز

فوق لیسانس هیدرولیک سال 1371 از دانشگاه دلفت هلند


سوابق کاری:
39 سال در زمینه مهندسی آب

سابقه کار در شرکت:
16 سال